Lekarbetspedagogik

– Lekens betydelse för barn

Lekarbetspedagogik grundar sig i lekens betydelse för barns lärande och växande. Leken är alltså av stor betydelse för barns utveckling av social förmåga och en förutsättning för att barn ska lära sig om sig själva, om andra och om den omgivning som de lever i.

Lekarbetspedagogik

Lekens betydelse för barn

Lekarbetspedagogik grundar sig i lekens betydelse för barns lärande och växande. Leken är alltså av stor betydelse för barns utveckling av social förmåga och en förutsättning för att barn ska lära sig om sig själva, om andra och om den omgivning som de lever i.

Den fria leken

För en del barn kommer inte leken naturligt och det kan då vara nödvändigt med lekarbete; en metod som används på förskolor och skolor för att stimulera barnets förmåga till utveckling genom den fria leken.

Pedagogerna stödjer då barnet i dess utveckling och i förmågan till att arbeta, leka och lära i grupper tillsammans med andra barn. Syftet med lekarbetspedagogik är att barnet ska utveckla sina sociala, språkliga och känslomässiga förmågor, men även att barnet ska utvecklas gällande koncentration och eget tänkande.

Den fria leken

För en del barn kommer inte leken naturligt och det kan då vara nödvändigt med lekarbete; en metod som används på förskolor och skolor för att stimulera barnets förmåga till utveckling genom den fria leken.

Pedagogerna stödjer då barnet i dess utveckling och i förmågan till att arbeta, leka och lära i grupper tillsammans med andra barn. Syftet med lekarbetspedagogik är att barnet ska utveckla sina sociala, språkliga och känslomässiga förmågor, men även att barnet ska utvecklas gällande koncentration och eget tänkande.

Samspel mellan barn och pedagog

Inom lekarbetspedagogik brukar man ofta prata om anknytningsmönster hos barn och anknytningens betydelse för hur barnet hanterar relationer i vuxen ålder. Beroende på hur tryggt barnet känner sig i närvaron av en förälder eller annan vårdnadshavare, skapas olika förutsättningar för barnet att uttrycka olika känslor.

Beroende på vilket anknytningsmönster som barnet uppvisar, uppstår olika behov av lekarbetspedagogik som alltså skapar förutsättningar för barnet att få utveckla dessa förmågor i en trygg situation.

Samspel mellan barn och pedagog

Inom lekarbetspedagogik brukar man ofta prata om anknytningsmönster hos barn och anknytningens betydelse för hur barnet hanterar relationer i vuxen ålder. Beroende på hur tryggt barnet känner sig i närvaron av en förälder eller annan vårdnadshavare, skapas olika förutsättningar för barnet att uttrycka olika känslor.

Beroende på vilket anknytningsmönster som barnet uppvisar, uppstår olika behov av lekarbetspedagogik som alltså skapar förutsättningar för barnet att få utveckla dessa förmågor i en trygg situation.