Lekarbete – lek och lärande

Lek och lärande hör i allra högsta grad ihop. Det har vi vetat länge. Men olika barn leker olika – och lär sig olika. Med en del barn kan det vara aktuellt med lekarbete för att stimulera deras lek.

Lekarbete – lek och lärande

Lek och lärande hör i allra högsta grad ihop. Det har vi vetat länge. Men olika barn leker olika – och lär sig olika. Med en del barn kan det vara aktuellt med lekarbete för att stimulera deras lek.

Lekarbete i sällskap med vuxna

Lekarbete är namnet på den metod som pedagoger använder för att tillvarata barnets förmåga till koncentration på självvald lek och skapande verksamhet. Som vuxen låter man, under lekarbete, barnet leka ostört för att stimulera fokuset på den egna leken. Barn som får utöva denna typ av lek, har ofta ett problematiskt anknytningsmönster med en otrygg anknytning till förälder eller vårdnadshavare.

Lekarbete i sällskap med vuxna

Lekarbete är namnet på den metod som pedagoger använder för att tillvarata barnets förmåga till koncentration på självvald lek och skapande verksamhet. Som vuxen låter man, under lekarbete, barnet leka ostört för att stimulera fokuset på den egna leken. Barn som får utöva denna typ av lek, har ofta ett problematiskt anknytningsmönster med en otrygg anknytning till förälder eller vårdnadshavare.

Lekarbete - lekens möjligheter

Lekarbete kan, i tidig ålder, vända ett otryggt anknytningsmönster. Genom att låta ett barn leka på sina egna villkor i en trygg miljö, skapas ett tryggt band mellan barnet och en vuxen person. Pedagogen kan på detta vis skapa en brygga för att barnet ska få en trygg anknytning till sina föräldrar eller vårdnadshavare.

Lekarbete - lekens möjligheter

Lekarbete kan, i tidig ålder, vända ett otryggt anknytningsmönster. Genom att låta ett barn leka på sina egna villkor i en trygg miljö, skapas ett tryggt band mellan barnet och en vuxen person. Pedagogen kan på detta vis skapa en brygga för att barnet ska få en trygg anknytning till sina föräldrar eller vårdnadshavare.

Lek och lärande

Att lek och lärande hänger ihop har vi redan konstaterat. Det finns mängder av forskning som konstaterar att leken stimulerar och stödjer barns sociala förmågor. Det är därför en viktig del i förskoleundervisningen, detta visar bland annat den forskningsöversikt som Skolforskningsinstitutet har publicerat. 

Lek och lärande

Att lek och lärande hänger ihop har vi redan konstaterat. Det finns mängder av forskning som konstaterar att leken stimulerar och stödjer barns sociala förmågor. Det är därför en viktig del i förskoleundervisningen, detta visar bland annat den forskningsöversikt som Skolforskningsinstitutet har publicerat. 

Lekarbete som du kan göra med ditt barn

Som förälder, vårdnadshavare eller förskolepedagog, behöver du inte nödvändigtvis delta i barnets lek. För barnet räcker det många gånger att du uppmuntrar till lek och att barnet känner sig trygg i leken med vetskapen om att du finns i närheten. Här är några olika sätt att leka på som stimulerar barnets kreativa förmåga och lärande genom lek.

Lekarbete som du kan göra med ditt barn

Som förälder, vårdnadshavare eller förskolepedagog, behöver du inte nödvändigtvis delta i barnets lek. För barnet räcker det många gånger att du uppmuntrar till lek och att barnet känner sig trygg i leken med vetskapen om att du finns i närheten. Här är några olika sätt att leka på som stimulerar barnets kreativa förmåga och lärande genom lek.

Fantasilekar

Vill barnet leka att hen är en dinosaurie? Eller att ni är ute på ett stormigt och öppet hav? Ge dig hän och släpp loss. Möt barnet i dess fantasi och uppmuntra till barnets idéer. Detta stärker barnets kreativa förmåga och hjälper barnet att skapa en trygg anknytning på ett sätt som är roligt både för barnet och för dig.Fantasilekar

Vill barnet leka att hen är en dinosaurie? Eller att ni är ute på ett stormigt och öppet hav? Ge dig hän och släpp loss. Möt barnet i dess fantasi och uppmuntra till barnets idéer. Detta stärker barnets kreativa förmåga och hjälper barnet att skapa en trygg anknytning på ett sätt som är roligt både för barnet och för dig.Rollekar

Låt barnet leka låtsaslekar. Efter att barnet har passerat fem års ålder, brukar barnet kunna skilja på vad som är verklighet och på vad som är fantasi. Rollekar kan ske på egen hand eller i samspel med andra barn eller vuxna. Barnet kan vilja leka att hen är en hund och din roll i leken kan vara att lära barnet, i egenskap av hund, olika tricks.

Rollekar

Låt barnet leka låtsaslekar. Efter att barnet har passerat fem års ålder, brukar barnet kunna skilja på vad som är verklighet och på vad som är fantasi. Rollekar kan ske på egen hand eller i samspel med andra barn eller vuxna. Barnet kan vilja leka att hen är en hund och din roll i leken kan vara att lära barnet, i egenskap av hund, olika tricks.

Regellekar

Vid sju års ålder börjat barnet involvera sig i lekar med tydliga regler. Det kan vara fotboll eller lekar som kurragömma – ofta med inspiration från äldre barn eller vuxna. Barnet börjar också, självvalt, vilja hjälpa till med praktiska sysslor. Det kan handla om att pensla bullar, tvätta bilen eller att måla staket.

Regellekar

Vid sju års ålder börjat barnet involvera sig i lekar med tydliga regler. Det kan vara fotboll eller lekar som kurragömma – ofta med inspiration från äldre barn eller vuxna. Barnet börjar också, självvalt, vilja hjälpa till med praktiska sysslor. Det kan handla om att pensla bullar, tvätta bilen eller att måla staket.

Låt barnet bestämma

Slutligen, låt barnet bestämma över hur leken ska gå till, vilka roller ni ska inta och vilka regler som ska gälla. Det är viktigt att du ger barnet utrymme i leken och att den sker på barnets villkor. Säg endast ifrån om det finns risk för skador eller risk för att någon riskerar att bli utfryst, tar illa upp eller blir exkluderad ur leken.

Låt barnet bestämma

Slutligen, låt barnet bestämma över hur leken ska gå till, vilka roller ni ska inta och vilka regler som ska gälla. Det är viktigt att du ger barnet utrymme i leken och att den sker på barnets villkor. Säg endast ifrån om det finns risk för skador eller risk för att någon riskerar att bli utfryst, tar illa upp eller blir exkluderad ur leken.